zoek menu

Essentials project- en verandermanagement

Projectmanagers en teamleiders hebben de ingewikkelde taak om de wensen en eisen van de opdrachtgever in te willigen en tegelijkertijd eigen voorwaarden te bewaken en resultaat te boeken. Hierdoor ontstaat meer dan eens een spanningsveld tussen opdrachtgever en uitvoerder. De leergang Essentials project- en verandermanagement dient als blauwdruk voor jouw plannen. Zo leer je uit welke vaste elementen elk project moet bestaan. Essentieel bij leidinggeven aan projecten.

Efficiënter leidinggeven aan projecten

De cursus concentreert zich niet alleen op de theorie, maar is direct toepasbaar in de praktijk. Tijdens een intake achterhalen wij persoonlijke leerdoelen die de leidraad vormen voor de training. Tijdens rollenspellen verkrijg je inzicht in het opzetten en managen van een project. Daarnaast wisselen deelnemers en de trainer ervaringen uit om meer besef te krijgen van hun manier van werken.

Direct inschrijven
Startdatum Alle cursusdata Locatie Aantal vrije plaatsen

10 januari 2019

10-11 januari 2019
25 januari 2019
7-8 februari 2019
...

Driebergen

vol!

11 maart 2019

11-12 maart 2019
25 maart 2019
8-9 april 2019
...

Driebergen

vol!

7 mei 2019

7-8 mei 2019
21 mei 2019
5-6 juni 2019
...

Driebergen

3 inschrijven

27 augustus 2019

27-28 augustus 2019
10 september 2019
24-25 september 2019
...

Driebergen

12 inschrijven

3 oktober 2019

3-4 oktober 2019
31 oktober 2019
14-15 november 2019
...

Driebergen

12 inschrijven

Waarom deze training?

 • Een gedegen projectplan te maken
 • Projectsuccesfactoren om te zetten in acties
 • Projectteam en stakeholders te betrekken
 • Activiteiten in tijd en geld te plannen en te begroten
 • Een keuze te maken uit verschillende ontwikkelmethoden: Agile (Scrum, DSDM), waterval
 • Vaardigheden om leiding te geven aan projectteamleden
 • Projectrisico’s met het team te analyseren en gerichte maatregelen te nemen

Prijzen

Opleiding 2580
Materiaal 45
Accommodatie 575

Heb je een vraag?

Leidinggeven aan projecten is meer dan kunnen plannen. Van Aetsveld besteedt aandacht aan zowel hard als soft skills. Onze opleidingsadviseur Evelyne Middleton voorziet u graag van een persoonlijk advies!

Voor wie is de training geschikt?

Aankomend projectleiders en projectmanagers met weinig tot maximaal 5 jaar ervaring in het managen van (deel)projecten. Je wilt meer inzicht krijgen in het opzetten van een project en vaardiger worden in het managen daarvan.

Wat leert u?

Na de training ben je (beter) in staat om:

 • een gedegen projectplan te maken;
 • succesfactoren om te zetten in acties;
 • te communiceren met opdrachtgever en belanghebbenden over het project;
 • opdracht, resultaat en doel te formuleren;
 • een inventarisatie van werkzaamheden te maken en deze te faseren;
 • activiteiten en resources in tijd en geld te plannen en te begroten;
 • een keuze te maken uit verschillende ontwikkelmethoden: Agile (Scrum, DSDM), waterval;
 • leiding te geven aan projecten;
 • de risico’s met het team te analyseren en gerichte maatregelen te nemen;
 • de voortgang van het project te bewaken, bij te sturen en daarover te rapporteren;
 • projecten af te sluiten.

Learning journey

Voorafgaand aan de training vindt er een introductiegesprek plaats met de trainer. Hierin bepalen we jouw leerdoelen, zodat we de cursus kunnen afstemmen op persoonlijke vraagstukken. Onze trainingen zijn een learning journey. Dit houdt in dat je niet alleen theoretische kennis opdoet, maar wij ook aandacht besteden aan toepassing in de praktijk.

Vaktechnisch versus persoonlijk

De cursus richt zich niet op alleen theoretische hard skills, maar ook op persoonlijke soft skills. We koppelen de leergang continu aan jouw persoonlijke situatie en geven gedurende de training feedback op jouw handelen. Leer van ervaringsuitwisseling met anderen en voer een praktijkopdracht uit waarin je de theorie direct kunt toepassen. Gebruik de online leeromgeving met syllabi, oefeningen, opdrachten en checklists om je vooruit te helpen. De portal blijft beschikbaar tot zes maanden na de laatste trainingsdag.

Dag 1 en 2

De training start met het bepalen van de kenmerken van projectmanagement, de cyclus, cruciale succesfactoren en het definiëren van projectdoelen en -resultaten. We richten ons op communicatie met de opdrachtgever, bakenen de opdracht af, inventariseren risico’s en stellen eisen en beperkingen op. We behandelen zowel de projectaanpak als de projectorganisatie.

Dag 3

De praktijkopdracht loopt als rode draad door onze training heen. Tijdens de derde dag van de cursus bespreken we die. Daarnaast concentreren we ons op een veranderkundige aanpak, projectplanning en het begroten van activiteiten en resources. Uiteraard nemen we ook de projectstart-up en kick-off onder de loep.

Dag 4 en 5

Het laatste deel van de cursus richt zich op projectcontrole en voortgangsrapportage, omgaan met meer- en minderwerk, situationeel gericht leidinggeven en timemanagement. We behandelen daarnaast de onderwerpen communiceren en feedback geven, voortgangsgesprekken voeren, evalueren en afsluiten van een project, een persoonlijk praktijkplan en evaluatie.

De kenmerken voor deze training

 • Groepstraining
 • Complete training projectmanagement
 • Afwisseling in methoden, vaardigheden en werkstijl
 • Ervaringsuitwisseling met collega’s uit andere sectoren
 • Certificaat van deelname

Praktische informatie

Duur

Een blok van 2 dagen (inclusief avond), daarna één losse dag en afsluitend weer een blok van 2 dagen, inclusief avond. De praktijkgerichte training bestaat in totaal dus uit 12 dagdelen.

Groepsgrootte 

6-12 deelnemers.

Eisen

 • Je beschikt over een hbo-denk- en werkniveau.
 • Je beschikt over 5 tot 8 jaar ervaring als projectmanager.

Literatuur

Online leeromgeving

Vervolgmogelijkheden

Na deze training kun je: