zoek menu

IPMA A certificering

Het IPMA A certificaat is alleen weggelegd voor de zeer ervaren projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers. Slechts acht personen in Nederland slaagden tot nu toe voor de certificering. Gerrit Koch, de eerste IPMA A gecertificeerde projectmanager van ons land, begeleidt je bij jouw certificering. Als ervaren projectmanager, project director en IPMA erelid International kent hij het klappen van de zweep en zet hij deze kennis in om jou te coachen.

Ruimte voor groei

Hoewel een IPMA A getuigschrift een zeer prestigieuze certificering is, vindt APM de weg er naartoe nog veel belangrijker. De IPMA A certificering omvat intensieve individuele begeleiding waarbij je beter inzicht krijgt in jouw functioneren en competenties. De ervaren coach kan als een van de weinigen in Nederland met je sparren op jouw kennisniveau en stimuleert je tot persoonlijke groei.

Inschrijven

Omdat deze training geen vaste data en locaties kent is het niet mogelijk om je via de inschrijfmodule van de website in te schrijven. Neem contact op om je in te schrijven.

Waarom deze training?

  • Uitgebreide begeleiding van pre-assessment tot assessment
  • Begeleiding door de eerste IPMA A gecertificeerde in Nederland
  • Voor project-, programma- en portfoliomanagement
  • Internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau
  • Perfecte voorbereiding op het IPMA A assessment

Prijzen

Pre-assessment 500
Begeleiding 2700

Heb je een vraag?

Het IPMA A certificaat is alleen haalbaar voor de zeer ervaren projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers. Voldoe jij daaraan?
Onze opleidingsadviseur Evelyne Middleton voorziet u graag van een persoonlijk advies!

Voor wie is IPMA A geschikt?

Projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers die in de afgelopen 8 jaar meer dan 5 jaar ervaring hebben opgedaan in het managen van complexe projecten en/of programma’s, of van een projecten en programmaportfolio. Hiervan werk je minimaal 3 jaar als leidinggevende in een managementfunctie.

Wat leer je?

Na de certificering ben je (beter) in staat om voor projecten, programma’s en veranderingen:

– een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de strategie, voorstellen te doen aan het senior management, of besluiten te nemen over start, prioriteit, continuering, onderbreking of afsluiting van projecten binnen jouw portfolio of programma;
– verbeteringen aan te brengen in de ontwikkeling van de competenties van project- en programmamanagers;
– (senior)projectmanagers en programmamanagers binnen jouw programma of portfolio aan te sturen;
– doelen en baten die jij in jouw programma wil realiseren te plannen en te bewaken;
– project- en/of programmamanagementmethoden, -technieken, -hulpmiddelen, -handboeken en -richtlijnen binnen jouw programma of portfolio te ontwikkelen en implementeren;
– een bijdrage te leveren aan het vakgebied van project- en/of programmamanagement door artikelen te publiceren of voordrachten te houden.

Begeleidingsduur

De begeleiding is individueel en gericht op jouw certificering. Wij begeleiden je gedurende het hele traject van certificering..

Vervolgmogelijkheden

Na dit traject kun je:

– certificeren voor IPMA A;
– één van onze Topclasses volgen.

Eerlijk advies

Aan de hand van het ervaringsdocument bespreek je de mogelijkheid tot certificering en welke stappen je kunt nemen om dit te bereiken en wat het beste aansluit bij jouw wensen. Als wij denken dat je geen kans van slagen hebt, adviseren wij je niet door te gaan. Je betaalt dan alleen de kosten voor het pre-assessment. Tijdens het pre-assessment bespreken wij elk project en programma op jouw projectenlijst. Ook als jouw coach halverwege twijfelt of certificering mogelijk is, geeft hij dit aan.

Praktische zaken

We letten op zaken als beschrijving, uren, budgetten, verhoudingen tussen uren en budgetten, de uren die jij en het team eraan besteed hebben, het aantal belanghebbenden en dergelijke. Daarnaast kijken we hoe je scoort op het complexiteitsformulier. Dit resultaat vergelijken wij met de eisen van de ICB en de scores van andere project- en programmamanagers.

Persoonlijke begeleiding

Jouw IPMA-coach begeleidt je persoonlijk tijdens het hele traject tot aan het assessment. Samen stel je een planning en een plan van aanpak op. Jij schrijft de verschillende documenten. Je IPMA-coach leest mee, geeft commentaar en adviseert. Het interview voor het IPMA A assessment bereid je ongeveer een week van tevoren samen met jouw coach voor. We bespreken de assessoren, de resultaten van de 360-graden feedback en de documenten die je moet meenemen. Je oefent het interview tot jij en jouw IPMA-coach ervan overtuigd zijn dat jij gaat slagen.

Vooraf

De IPMA A certificering start vooraf met een pre-assessment van circa 1,5 uur. Ter voorbereiding ontvang je het ervaringsdocument. Dit bestaat uit een overzicht van opleidingen en cursussen, werkervaring, referenten, projectenlijst en projectcomplexiteit. Aan de hand van het ervaringsdocument bespreek je de mogelijkheden tot certificering.

Vervolgtraject

Samen met jouw coach stel je een planning en plan van aanpak op. Je past het ervaringsdocument aan, schrijft een zelfassessment, een managementsamenvatting en een project- of programmarapport. Je IPMA-coach leest mee, geeft commentaar op jouw stukken en adviseert. De inschrijving bij het certificeringsinstituut vindt pas plaats als jouw coach ervan overtuigd is dat jij kunt slagen. Ongeveer een week voor het assessment bereid je het interview samen met jouw IPMA-coach voor.

De kenmerken voor deze training

– Persoonsgerichte ontwikkeling
– Begeleiding door een IPMA A-gecertificeerde coach
– Volledig traject tot aan IPMA A certificering
– 15 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van IPMA-kandidaten