zoek menu

 

Agile Leadership

De Agile leadership training en begeleiding is een aanvulling op certificaten als SAFe, LeSS, Scrum, enz. en richt zich op individuele competenties van de agile professional. De training helpt je je persoonlijke leerdoelen te ontwikkelen en verbeteren. Na de training kun je je desgewenst certificeren voor het IPMA Agile leadership certificaat. Naast de theorie kijken we naar jouw praktijk en reiken je handvatten voor het succesvol realiseren van projecten. De training onderscheidt zich van alle andere agile certificeringen doordat het raamwerk onafhankelijk is.
De term ‘Leadership’ raakt meerdere aspecten, zoals de lead bij resultaten van Agile-teams, de lead bij de diverse Agile modellen, technieken etc. binnen de organisatorische situatie/context, en het integreren van Agile werken met governance regels. Het is met andere woorden een bewijs voor een Agile professional die ervaren is, boven de stof staat, zelf wendbaar genoeg is om binnen nieuwe contexten andere dingen uit te proberen, en die anderen kan helpen beter te worden, met de competenties van het individu, het team/de teams en de organisatie als uitgangspunt.

Waarom deze training?

 • Online leeromgeving en examtrainer
 • Gericht op jouw professionalisering
 • Trainers uit de praktijk
 • Vertaling van de theorie naar jouw praktijk
 • Internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau
 • Perfecte voorbereiding en begeleiding bij jouw praktijk
 • Bereid je voor op certificering voor IPMA Agile leadership
 • Interactieve training en persoonlijke begeleiding

Prijzen

Opleiding + Begeleiding 2950
Materiaal 195
Accommodatie 300
Facultatief examen zie IPMAcertificeren.nl

Heb je een vraag?

Een IPMA Agile Leadership certificering bij Van Aetsveld is meer dan de weg naar een certificaat. Doe nieuwe kennis op en stimuleer persoonlijke groei.
Onze opleidingsadviseur Evelyne Middleton voorziet u graag van een persoonlijk advies!

Voor wie is de training  geschikt?

Professionals die de afgelopen 3 jaar gewerkt hebben in een agile omgeving waarin agile leiderschapskwaliteiten benodigd waren en waarin jij in het laatste jaar teamoverstijgend deze rol hebt uitgevoerd.

De begeleiding stelt je (beter) in staat om:

 • de kennis toe te passen in jouw projecten;
 • de samenhang tussen projecten, programma’s en portfolio’s te zien;
 • organisaties te begeleiden bij agile werken
 • het IPMA Agile leadership certificaat met succes te halen.

Begeleidingsduur

4 dagen opleiding. Tussen de opleidingsdagen krijg je gelegenheid het behandelde te bestuderen, te oefenen en je verder te bekwamen tot een volwaardige Agile leader.

Intake

Voordat je begint aan de opleiding, heb je een intakegesprek met de trainer. In het intakegesprek bepaal je met jouw Agile coach aan de hand van jouw werkervaring welke modules voor jou van toegevoegde waarde zijn, of certificering mogelijk is en welk traject je het best kunt volgen.

Theorie-opleiding

Het traject start met een theorie-opleiding. De training bestaat uit 4 opleidingsdagen. We trekken de praktijk naar de training toe. Je krijgt inleidingen over de theorie en we voeren discussies over toepassing van de theorie in jouw eigen werksituatie. We behandelen korte praktische cases waarin je de gepresenteerde theorie kunt toepassen. We oefenen opdrachten in groepen en individueel. De opleiding is geen droge opsomming van theorieën. Wij laten je ervaren in opdrachten wat het betekent om de theorie wel of niet toe te passen. Vervolgens evalueren wij de opdrachten en geven wij je praktische handvatten. Tussen de opleidingsdagen bestudeer je de theorie.

Ervaringsdocument

Parallel  aan de training vul je het ervaringsdocument in. In het document omschrijf je  jouw opleidingen, cursussen, werkgevers en werkervaring van de afgelopen 3 jaar. Verder geef je vier referenten op waarmee je in het afgelopen jaar hebt samengewerkt. Jouw Agile coach begeleidt je bij het invullen van de documenten. Hij kent het traject van haver tot gort en zal je intensief individueel begeleiden, waarbij je nog beter inzicht krijgt in jouw functioneren en competenties.
In het onderdeel Zelfassessment beschrijf je op basis van competentie-elementen op welke wijze jouw werk impact heeft gehad in het afgelopen jaar. In de Agile biografie beschrijf je de business unit/afdeling waarin je het afgelopen jaar werkzaam bent geweest. Tevens beschrijf je het doel en de missie van de afdeling.
Verder beschrijf je de organisatiecontext waarin je het afgelopen jaar hebt gefunctioneerd. Dit doe je aan de hand van een organogram, het gebruikte agile scalingsmodel en de inrichting van de teams.
Tot slot scoor je de complexiteit van jouw werkzaamheden van het afgelopen jaar aan de hand van een aantal criteria.

Aanmelding en examen

Na de theorie-opleiding en het volledig invullen van het ervaringsdocument meld je je aan bij het certificeringsinstituut: IPMA Certificering Nederland.
Bij het certificeringsinstituut beoordeelt een assessor het door jou ingevulde document. Na goedkeuring doe je het theorie-examen. Het examen duurt 3 uur en bestaat uit open vragen waarin je jouw agile kennis toepast op casuïstiek.
Na maximaal 6 weken ontvang je de uitslag. Bij een positief resultaat werk je aan je portfolio en bereid je je samen met je IPMA Agile coach voor op het assessment.

Portfolio

Met het portfolio geef je de assessoren inzicht in de wijze waarop jij agile in praktijk brengt en de impact die jouw leiderschap heeft. Het portfolio bestaat uit zelf vervaardigde blogs, presentaties, foto’s of filmpjes en/of activiteiten/interventies die jijzelf heb geïnitieerd of waaraan je leiding hebt gegeven. Jouw IPMA Agile coach begeleidt je intensief en geeft je ideeën om jouw portfolio te completeren.

Assessment

Je beëindigt het traject met een interview. Samen met je IPMA Agile coach bereid je het interview voor en oefent het assessment. In het interview met twee assessoren bespreek je a.d.h.v. de door jou ingevulde documenten hoe jij agile in praktijk hebt gebracht en het verschil hebt gemaakt.

Fase 1. Intake

Fase 2. Opleiding

Dag 1: De staande organisatie en het doorvoeren van veranderingen
Je leert een visie te organiseren: commitment met strategie, doel en oplossing
Je leert een roadmap te creeren met prioritering van epics, features en releases in de tijd

Dag 2: Projecten opzetten en persoonlijk leiderschap
Je koestert vakmanschap en zelforganisatie, je stuurt precies genoeg.
Het leiden van anderen begint met het leiden van jezelf.
Je geeft en krijgt vertrouwen en dat betekent durven loslaten

Dag 3: Projecten uitvoeren en betrekken van anderen
Je gelooft in een gezamenlijke betekenis en inspireert anderen
Je faciliteert besluitvorming met teams, senior management en externe partijen

Dag 4: Omgeving van het project
Je bent je bewust dat je onderdeel bent van een groter geheel

Tussen de trainingsdagen werk je aan je ervaringsdocument en bestudeer je de behandelde stof.
Je krijgt feedback van jouw IPMA Agile coach op jouw ervaringsdocument.

Fase 3. Aanmelding en theorie-examen

Fase 4. Portfolio Voorbereiding assessment

De kenmerken van deze begeleiding:

 • Groepstraining plus individuele begeleiding
 • Een actieve training (geen ‘slideshow’)
 • Voor professionals door professionals
 • Volledige training en begeleiding naar IPMA Agile leadership certificering