zoek menu

Expert project- en verandermanagement

Ervaren project- en programmamanagers, bekend met gangbare methoden en technieken, die op zoek zijn naar de juiste combinaties om van probleemstelling tot oplossing te komen.

Veel projectmanagementtrainingen zijn gericht op minder ervaren projectmanagers, maar senior project- en programmamanagers hebben behoefte aan iets anders. Daarbij gaat het niet om het opstellen van een projectplan als invuloefening, of om het besturen sec op basis van tijd, geld en kwaliteit. Voor hen is het relevant om de praktijk te bekijken vanuit andere invalshoeken en besturingselementen gericht in te zetten om complexe projecten te realiseren. In de Expert training project- en verandermanagement reflecteren wij de projecten uit de praktijk van de deelnemers vanuit complexiteit, onzekerheid, politiek, belangen, marketing, cultuur, waarden en ethiek. Daarbij kijken we ook naar ‘wicked problems’. Ingewikkelde vraagstukken die binnen het project niet oplosbaar zijn en slechts voor een deel gemitigeerd kunnen worden.

Direct inschrijven

Startdatum Alle cursusdata Locatie Aantal vrije plaatsen

29 mei 2019

29-30 mei 2019
18 juni 2019
26-27 juni 2019
...

Driebergen

4 inschrijven

23 september 2019

23-24 september 2019
7 oktober 2019
28-29 oktober 2019
...

Driebergen

12 inschrijven

Waarom deze training?

 • Voor de projectmanager met 8 jaar ervaring
 • Voor wie denkt niks meer te kunnen leren.
 • Training die dieper en verder gaat dan alle andere projectmanagementtrainingen
 • Gericht op de marketing van jouw project
 • Internationale en interculturele invloeden
 • Vergroten van jouw personal branding
 • Toptrainers uit de praktijk met meer dan 15 jaar praktijkervaring
 • Persoonlijke begeleiding

Prijzen

Opleiding 2880
Materiaal 50
Accommodatie 575

Heb je een vraag?

Leergang - Expert project- en verandermanagement
Onze opleidingsadviseur Evelyne Middleton voorziet u graag van een persoonlijk advies!

Doelgroep

Ervaren project- en programmamanagers, bekend met gangbare methoden en technieken, die op zoek zijn naar de juiste combinaties om van probleemstelling tot oplossing te komen.

Doel

Na de training ben je (beter) in staat om:

 • de factoren achter complexiteit in projecten te herkennen en hier effectief mee om te gaan;
 • belangen van stakeholders te onderkennen en deze te vertalen naar het project
 • de probleemstelling te vertalen naar een adequaat plan en adequate werkwijze;
 • invloed van cultuur, waarden en normen te herkennen en jouw gedrag hierop af te stemmen;
 • de betekenis van ethiek voor de professionaliteit van de projectmanager te concretiseren;
 • de ‘benefits’ voor de organisatie te verzilveren.

Voordat je begint aan de training, heb je een intakegesprek met de trainer. In het programma prioriteren we de onderwerpen waaraan deelnemers de meeste behoefte hebben; bovendien brengen deelnemers hun persoonlijke casuïstiek in. De input van de trainer en gast-experts bied je nieuwe inzichten en inspiratie. In de toepassing staat de praktijk van de deelnemers centraal. Zo leer je niet alleen van de trainers, maar ook van collega’s.

Voor ieder blok (van twee cursusdagen) ontvang je opdrachten ter voorbereiding voor het volgende blok. Tussen de blokken pas je de stof toe op jouw eigen praktijk.

 • Complexiteit in projecten en programma’s
  Wat ingewikkeld is, hoeft nog niet complex te zijn. Complexiteit en ingewikkeldheid hebben in projectmanagement een verschillende betekenis. Wat is complexiteit in projecten en programma’s, en hoe kun je ermee omgaan?
 • Omgaan met onzekerheid
  Een belangrijk aspect van complexiteit is onzekerheid. Onzekerheid wordt in projectmanagement vertaald naar risico en ingeschat op de aspecten waarschijnlijkheid en impact. Maar wat als deze techniek om met onzekerheid om te gaan te rudimentair is? Op welke andere manieren kun je omgaan met onzekerheid en hoe pas je die toe in jouw project of programma?
 • Politiek in organisaties en projecten
  Hoe herken je belangen en politiek gedrag? Ben je speler of speelbal? Hoe speel je het spel mee?
 • Projectmarketing
  Projectmarketing lijkt op het eerste gezicht op het ‘verkopen’ van het project. Maar marketing draait niet om verkopen. Marketing draait om het begrijpen van behoeften en het leveren van waarde voor de opdrachtgever en alle stakeholders. Het leveren van waarde is de basis van iedere transactie en iedere relatie. Een marketingperspectief helpt om de waarde van het project voor de verschillende doelgroepen te zien en te vertalen naar acties.
 • Financieel management, benefits en de business case
  Veel projectmanagers hebben een moeizame relatie met de financieel directeur. Verschillende werelden, maar met een gezamenlijk belang. Laat de financiële kant geen nachtmerrie zijn: beheers de begrippen en doorgrond de calculaties.
 • Inkopen en contractmanagement
  Het managen van leveranciers en contracten is een kernactiviteit in projectmanagement. En de inkoopafdeling een belangrijke stakeholder. Maar van de kleine lettertjes wordt niemand blij. Hoe ga je effectief om met leveranciers? En hoe houd je de risico’s onder controle?
 • Conflicten en onderhandelen
  Projectmanagers onderhandelen continu. Met teamleden, met stakeholders, met leveranciers en met de opdrachtgever. En soms ontstaat een conflict. Goede conflicten zijn geen ongeluk, maar een constructieve stap. Onderhandel effectief en kom verder.
 • Internationale / interculturele projecten
  Als een project meerdere landen of culturen raakt, neemt al snel de complexiteit toe. De Hollandse directheid komt niet altijd goed aan. Modellen van cultuurverschillen bieden inzicht, maar generaliseren ook: de praktijk is geen cliché. Hoe voorkom je onbedoelde flaters en hou je balans tussen relatie en resultaat?
 • Professionele waarden en ethiek
  Iedereen handelt op basis van bepaalde waarden en normen. Vaak is er geen noodzaak om die uit te spreken, maar ze zijn ook niet altijd vanzelfsprekend. Waarden vormen de kern van ons gedrag en van professionaliteit en leiderschap. Het besef van die waarden, en de aannames die we daarbij maken, is een voorwaarde voor authentiek leiderschap en professioneel gedrag.
 • Personal branding als professional
  Wat straalt u uit? Hoe komt u over? En hoe wilt u gezien worden? Als projectmanager bent u uw eigen ‘merk’. Door uw cv, uw Linkedinprofiel, uw kleding, enzovoort. Welke merkwaarden horen bij u? En hoe kunt u die bewust uitstralen zonder uw authenticiteit uit het oog te verliezen?

 • Groepstraining met senior deelnemers
 • Trainers zijn internationaal erkende experts
 • Ervaringsuitwisseling met collega’s uit andere organisaties en sectoren
 • Afwisselend in onderwerpen en toegerust op nieuwe concepten en ontwikkelingen
 • Relevante casuïstiek

Praktische informatie

Duur

Een blok van 2 dagen (inclusief avond), daarna één losse dag en afsluitend weer een blok van 2 dagen, inclusief tussenliggende avond (totaal 12 dagdelen).

Groepsgrootte 

6-12 deelnemers.

Eisen

 • Je hebt een hbo-denk- en werkniveau.
 • Je beschikt over minimaal 8 jaar ervaring als project- of programmamanager.

Literatuur

Diverse (Engelstalige) artikelen als achtergrondliteratuur.

Trainers

Vervolg

Na deze training kun je:

 • Voorbereiden op certificering voor IPMA B of IPMA A.